دوپ کیسینگ

دوپ کیسینگ API-MODIFIED HIGH-PRESSURE THREAD COMPOUND

کمپوند API مخصوص رانش لوله جداری و مغزی چاه های نفت و گاز

kn2101


شرح محصولمحصول استاندارد صنعت نفت بوده که مطابق با استاندارد API5A3 تولید می شود. این محصول از خوردگی، ساییدگی، له شدن و آسیب به رزوه ها در حین عملات جلوگیره کرده و عمل آب بندی اتصالات را به خوبی انجام می دهد. این محصول حاوی بازدارنده های خوردگی در اثر H2S و CO2 بوده و تا فشار 1000 PSI تحمل کرده و سخت و خشک نمی شود. خصوصیلت عالی روانکاری این ترکیب باعث کاهش اصطکاک در حین MAKE UP لوله های جداری و مغذی شده و از سایش و آسیب به رزوه ها جلوگیری می کند.مزایای محصولضد خوردگی، ضد جوش سرد، حفاظت رزوه ها از آسیب مکانیکی و شیمیایی، آب بندی ایممن اتصالات، قابلیت چسبندگی هم به رزوه های خشک و هم به رزوه های خیس، قابلیت استفاده در محدوده وسیع دماییموارد استفادهانواع کیسینگ و تیوبینگ (هم عملیات و هم نگهداری) و با انواع رزوه ها از جمله خانواده TENARIS BLUE، VAM، BTC، خطوط لوله، تجهیزات زیر دریا، فلنج ها، اتصالات سنگین رزوه ای پاپینگ، مانیفولدها، ولهدنحوه استفادهاتصال را تمیز کرده و به مقدار کافی به کمپوند مخصوص آغشته نموده و اتصال بسته شود.نحوه بسته بندی و سفارشاین محصول طبق سفارش در ظرف هایی با ظرفیت های 10 و 20 کیلوگرم قابل ارائه می باشد.ملاحظات ایمنیاز تماس با پوشت یا با چشم یا لباس جلوگیری شود.

زمانی که با این ماده کار می کنید از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری شود.

از تنفس بخار آن اجتناب شود و از تهویه کافی استفاده شود.مشخصات فنیمشخصات فنی
Thickener Soap
Fluid Type Petroleum
Color/Appearance Black
Dropping Point (ASTM D-2265) >280 F(138 c)
Specific Gravity 1.97
Dencity (lbs./gal.) 16.4
Flash Point (ASTM D-92) >430 F(221 c)
NLGL 1
Penetration@77 F 310-340
Friction Factore 1.0
Copper Strip Corrosion (ASTM D-4048) 1A
4-Ball (ASTM D-2596) 1000 Weld Point, kgf>130 Load Wear Index