آنتی آسفالتین

آنتی آسفالتین Anti Asphaltin

ماده از بین برنده آسفالتین چاه های نفت و گاز

kn2106


شرح محصولاین ماده صنعتی ساخت شرکت روانکار تجهیز کیمیاگر بوده و ماده ای پیشرفته با تکنولوژی بالا است .مزایای محصولحلال بسیار قوی آسفالتین باعث افزایش بهره دهی چاه و تولید می شود و در وقت و هزینه صرفه جویی می شودموارد استفادهرسوب زدایی از چاههای نفت و گاز و مخازن نگهداری نفت خامنحوه استفادهطبق برنامه تزریق صورت گیرد و با زمان ماند کافی نتیجه مطلوب حاصل میگرددنحوه بسته بندی و سفارشطبق سفارش با ظرفیت های مختلف بر حسب لیتر قابل ارائه می باشدملاحظات ایمنیاین ماده سمی و آتش زا بوده و در هنگام حمل و استفاده باید کلیه موارد ایمنی رعایت گردد